top of page
bg.jpg

CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN VỚI TPLUS

Thông qua Kiến trúc, Chúng tôi muốn kiến tạo nên những công trình mà khi sống trong đó, Gia chủ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Đối với Chúng tôi, Thiết kế không chỉ dừng lại ở việc tạo ra không gian sống mang bản sắc riêng của từng Khách hàng, mà còn góp phần tác động tích cực để tạo được nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống và xã hội quanh mình.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

[RESIDENTIAL]_2013_T VILLA (12).jpg

T VILLA

[RESIDENTIAL]_2018_H HOUSE CHATEAU (7).jpg

H HOUSE CHATEAU

[RESIDENTIAL]_2017_GV APARTMENT (10).jpg

GV APARTMENT

[OFFICE]_2017_S OFFICE (4).jpg

S OFFICE

[OFFICE]_2014_R OFFICE (1).jpg

REGAL SHOE HONGKONG OFFICE

[OFFICE]_2020_M OFFICE-DESIGN (7).jpg

M OFFICE

[OTHERS]_2017_QHUB (5).jpg

QHUB - Q INDUSTRIES VIET NAM

[OTHERS]_2013_TRUNG TÂM BÁO CHÍ (2).jpg

TRUNG TÂM BÁO CHÍ

[OTHERS]_2013_MOB BEERCLUB (2).jpg

MOB BEERCLUB

熱帯の葉

SỐNG TPLUS

bottom of page