top of page

CÔNG TRÌNH KHÁC

[OTHERS]_2017_VĂN PHÒNG CÔNG TY XSKT SÓC TRĂNG (2).jpg
[OTHERS]_2017_VĂN PHÒNG CÔNG TY XSKT SÓC TRĂNG (2).jpg

TRỤ SỞ CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
tp Sóc Trăng

[OTHERS]_2013_MOB BEERCLUB (2).jpg
[OTHERS]_2013_MOB BEERCLUB (2).jpg

MOB BEERCLUB
quận 1

[OTHERS]_2016_SAMURAI BBQ RESTAURANT (1).jpg
[OTHERS]_2016_SAMURAI BBQ RESTAURANT (1).jpg

NHÀ HÀNG SAMURAI BBQ 
quận Phú Nhuận

[OFFICE]_2019_VĂN PHÒNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU (1a).JPG
[OFFICE]_2019_VĂN PHÒNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU (1a).JPG

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU
quận Phú Nhuận

[OTHERS]_2017_QHUB (5).jpg
[OTHERS]_2017_QHUB (5).jpg

QHUB - Q INDUSTRIES VIETNAM 
quận 7

[OTHERS]_2013_TRUNG TÂM BÁO CHÍ (1).jpg
[OTHERS]_2013_TRUNG TÂM BÁO CHÍ (1).jpg

TRUNG TÂM BÁO CHÍ
tp Cần Thơ

[OTHERS]_2016_SAKURA JAPANESE SCHOOL (2).jpg
[OTHERS]_2016_SAKURA JAPANESE SCHOOL (2).jpg

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAKURA 
quận 3

[OTHERS]_2013_NHÀ THI ĐẤU TRƯỜNG PTTH BÙI HỮU NGHĨA (3).jpg
[OTHERS]_2013_NHÀ THI ĐẤU TRƯỜNG PTTH BÙI HỮU NGHĨA (3).jpg

NHÀ THI ĐẤU TDTT - TRƯỜNG PTTH BÙI HỮU NGHĨA
tp Cần Thơ

bottom of page