2019_VĂN PHÒNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

VĂN PHÒNG TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

When

Where

2019

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

What

Thiết kế

Thi công